dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Medlemsundersøgelsen 2019 

I slutningen af februar og frem til starten af marts 2019 udsendte vi, i samarbejde med Analyse Danmark, invitationer til en medlemsundersøgelse

Analyseinstituttet modtog 4345 besvarelser, hvilket svarer til 10.1% af medlemsskaren på 40.000 kolonihaver i hele landet. Det er et flot deltagerantal. Med denne besvarelse har vi fået et solidt og ajourført kendskab til vores medlemmer. Vi har fået indblik i deres kendskab og vurdering af vores arbejde, og det er et godt grundlag for videreudviklingen af forbundets kommunikation.

Forud for undersøgelsen lavede vi et udtræk i medlemssystemet, der genererede 35.000 navne samt e-mail og/eller telefonnumre. Det er dette udtræk, der blev sendt til Analyse Danmark.
Nogle medlemmer har desværre meldt tilbage, at de ikke har fået invitationen til undersøgelsen og vi ved fra analyseinstituttet, at flere invitationer er endt i vores medlemmers spam/junkfiltre. Dette er vi rigtig ærgerlige over, så det vil vi naturligvis være opmærksom på ved fremtidige undersøgelser.

Hvad spurgte vi om?

Undersøgelsen var delt op i tre dele: Hvem er medlemmerne, hvad synes de om forbundets arbejde og hvordan står det til med den generelle kommunikation i forbundet? Dette indebar spørgsmål om blandt andet alder, antal år med kolonihave, børn i husstanden, tilfredshed med vores serviceydelser, vores arbejdsområder og kommunikation i de forskellige led af forbundet m.v.

Hvilke svar fik vi?

Vi fik svar fra 56% kvinder og 44% mænd.

Aldersmæssigt spreder vores medlemmer sig godt fra 30 år til 70+, hvor de 60-69-årige er mest repræsenterede skarpt efterfulgt af de 50-59-årige. Medlemmerne har primært en erhvervsfaglig eller en mellemlang videregående uddannelse og andelen af lønmodtagere er størst, hvor gruppen af pensionister er næststørst. 


Størstedelen af medlemmerne, der svarede på undersøgelsen, har have i Region Hovedstaden, 21,9% af de adspurgte har i Region Midtjylland og 30,2% er fordelt i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland.

Havetype og årsager til at anskaffe sig en kolonihave

Størstedelen af medlemmerne har en leje- og overnatningshave. Størstedelen har haft have i 0 – 5 år og de tre hyppigste årsager til at have en kolonihave, er:

  • Muligheden for at slappe af og bruge den som et åndehul
  • At man kan flytte derud om sommeren
  • At man kan dyrke grøntsager/frugt og blomster

Tilfredshed: forbundskontoret 

Tilfredsheden med forbundskontorets indsats på en række udvalgte områder ligger generelt over middel. Vores kommunikation og information til alle medlemmer igennem diverse medier får højeste gennemsnitsscore, hvor det er forbundskontorets indsats med at sikre de bedste vilkår for haveforeningerne igennem forhandlinger med kommune, jordejer og stat, der får den laveste score.

En relativ stor, yngre andel af medlemsskaren har svaret, at de ”ikke ved” hvor tilfredse de er med kontorets indsats på forskellige områder. Det tolker vi som om, vi ikke har kommunikeret via rette kanaler. Dette er en af årsagerne til, at vi nu også er på Facebook.  

Tilfredshed: kredse

Medlemmerne er mest tilfredse med kredsenes arbejde for at varetage haveforeningernes interesser, hvor medlemmerne er mindre tilfredse med kredsenes arbejde med at mægle i stridigheder mellem haveforeninger og medlemmer. Også her er der en stor andel af den yngre del af vores målgruppe, der ikke ved, hvad kredsene laver og som ikke modtager nyheder fra deres kreds.

Hvad bruger vi undersøgelsen til?

Undersøgelsen giver os gode, strategiske pejlemærker, som vi vil arbejde videre med. Vi kan for eksempel se, at:

  • Meget af vores arbejde ikke er synligt nok. Derfor skal vi være bedre til at fortælle mere om de sager, vi er involveret i, så vores medlemmer ved, hvad vi arbejder med og hvad vi arbejder for
  • Vi skal arbejde hårdere på at få fat på den yngre del af målgruppen
  • Vi skal udvikle vores kanaler
  • Vi skal undersøge konflikthåndteringsmuligheder for kredsene

Få indblik i hele undersøgelsen her

Denne artikel er baseret på udvalgte svar og giver kun et overordnet billede af undersøgelsens data. Hvis du gerne vil se undersøgelsen i en grafisk version, kan du finde den her.