dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Om os


Frihed, fællesskab, samvær, kolonihaver for alle, det grønne liv og nej til kapitalvinding er noget af det, der kendetegner os og vores medlemmer.


Vi er en upolitisk organisation, der varetager vores medlemmers interesser. Vi arbejder på landsplan og funderer vores arbejde på fire fokusområder: 

Socialt sigte
Det skal være muligt for folk med beskedne indtægter at få have. Det afspejler vores vurderingsregler. De sikrer, at der ikke er kapitalvinding forbundet med at eje et kolonihavehus. Derfor ligger vores medlemmers kolonihaver prismæssigt under markedsværdien. På den måde bliver haverne også en mulighed for dem, der ikke har en høj indkomst.  

Grønne områder
De grønne områder skal sikres og behandles, så de fortsat kan være til rådighed som værdifulde, rekreative områder i og omkring vores byer. Vi gør Danmark grønnere, beskytter vores kolonihavearealer og sikrer, at de bliver benyttet på en bæredygtig måde.

Fællesskab
Vores medlemmer har frihed i egne haver og kan samtidig træde uden for lågen og deltage i et fællesskab, der er ganske særligt. I en verden med mere fokus på individet, er fællesskabet i foreningerne noget helt unikt, som vi skal værne om.  Dette fællesskab er også det, der sikrer, at rammerne for kolonihaven - og den enkeltes muligheder - bliver stærkere og bedre. Vi er en del af en bevægelse. En stærk organisation.  

Fællesskabet er fundamentet for hele vores organisation. Igennem vores ydelser og nu også mere fokus på kommunikation imellem forbund og foreninger, arbejder vi på at lette mange af foreningernes opgaver, så der er mere plads til at dyrke fællesskabet. 

Forskellighed
Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det må haverne gerne afspejle.
Et af vores fokusområder er at finde nye, alternative haveformer. Det kan være midlertidige haver til studerende eller andre, der ikke har behov for eller økonomi til en almindelig kolonihave. Det kan også være "blå haver" - som er haver i vand eller fælleshaver, som ikke bliver opdelt i havelod.