dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Organisation og vision

Vi er en forening af medlemmer, som indgår i et demokratisk fællesskab. Den demokratiske proces starter på generalforsamlingerne i din haveforening. Her har du medindflydelse via din stemme. Derudover har du mulighed for at stille op til en bestyrelsespost. De medlemmer, der sidder i haveforeningernes bestyrelser, kan blive valgt ind i kredsen eller kan være med til at vælge repræsentanter til kredsen. Og nogle af kredsens repræsentanter sidder så i hovedbestyrelsen.  

Forbundskontoret er et sekretariat, der hjælper Kolonihaveforbundet

Forbundskontoret er ikke forbundet og det er ikke kontoret, der træffer beslutningerne. 

Kontoret er et sekretariat, der hjælper medlemmer og de politisk valgte (altså Kolonihaveforbundet) med at løse forskellige udfordringer. Sammen med forbundets forretningsudvalg varetager kontoret den daglige ledelse af forbundet ud fra de retningslinjer, som kongressen og hovedbestyrelsen har udstukket. Vi på kontoret sørger for, at beslutningerne føres ud i livet samt kommunikerer med de mange medlemmer og haveforeninger.

Forbundskontorets ledelse består af den politisk valgte forbundsformand og en ansat direktør. Derudover rummer kontoret 7 ansatte, 2 studentermedhjælpere og en havekonsulent, der hjælper medlemmer, haveforeningernes bestyrelser, kredse, udvalg, hovedbestyrelse og kongres med deres arbejde.

Forbundskontoret arbejder blandt andet med følgende:

  • Tager kampe med politikere og myndigheder om medlemmernes vilkår
  • Udformer kurser til haveforeningernes bestyrelser
  • Besvarer telefonopkald og mails om kolonihavejura
  • Servicerer haveforeninger, der har valgt at overlade økonomi til Foreningsservice
  • Informerer haveforeningerne om seneste nyt i forbundet via nyhedsmails, Facebook og Dialognet
  • Udformer vejledninger og skabeloner til haveforeningernes arbejde
  • Sikrer, at de beslutninger, der er vedtaget politisk, bliver implementeret i arbejdsgange og dokumenter

 

Fremtidens forbund

Forbundet er en bevægelse og i bevægelse. Vi bevæger os i en retning, som vi har defineret i følgende vision:

Kolonihaveforbundet skal være en professionel og dynamisk organisation, der aktivt imødekommer og understøtter medlemmernes skiftende behov. Kolonihaverne skal med et bredt socialt sigte være en levende del af samfundet og sikre fællesskab, tiltrækkende haveformer og udfoldelsesmuligheder for alle.