dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Hvad bruger forbundskontoret dit kontingent til?

Hvad er forbundskontoret?

Forbundskontoret er Kolonihaveforbundets hovedkontor. Her sidder den politiske valgte forbundsformand sammen med en ansat direktør og et team af ansatte medarbejdere.

Hvad arbejder de ansatte med?

Kontorets ansatte har følgende funktioner og arbejdsområder: 

  • Ledelsen: Forbundsformanden og direktøren skaber tæt samspil mellem den politiske og den administrative del af organisationen. De tager kampe med politikere og myndigheder for bedre vilkår for kolonihaverne og direktøren underviser bestyrelser i kolonihavejura
  • Juraafdelingen: Hjælper medlemmer og bestyrelser med juridiske spørgsmål, der knytter sig til kolonihavelivet 
  • Kommunikation: Kommunikerer til den store, varierede medlemsskare og de mange lag i forbundet via Facebooksiden "Kolonihaveforbundet"/denne hjemmeside/Dialognet/Havebladet/nyhedsmail samt andre kanaler, drifter/udvikler kanaler, udvikler strategi, visuel kommunikation, medlemsundersøgelser m.m.
  • IT: Står for drift og udvikling af de systemer, vi bruger til sagsbehandling, vurdering og medlemsdata
  • Økonomi: Står for forsikringer til haveforeningerne, økonomisk drift af haveforeninger og kredse, underviser bestyrelser i revision og andet, forbundets regnskab, honorar, kørselsafregning, løn m.m.
  • Sekretariatet: Henvendelser fra medlemmer og bestyrelser (der ikke handler om jura), planlægning af kurser/kongresser og andre arrangementer, havepræmiering, support på Foreningsportalen (medlemssystemet), m.m.  
  • Havekonsulent/redaktør: Står for Havebladets produktion og rådgiver medlemmer via Facebooksiden "I haven med Kolonihaveforbundet" samt via mail 

Hvad bruger vi dit kontingent til?

Hver kolonihave betaler 323,50 kr. om året i kontingent til os. Nedenfor har vi lavet et lagkagediagram over, hvad dette kontingent bliver brugt til. Lagkagen er resultatet af regnskabet for Kolonihaveforbundet 2019.
BEMÆRK, at lagkagen IKKE indeholder kredskontingentet. Kredsene er selvstændige foreninger med egne regnskaber. Lagkagen er altså udelukkende en illustration af vores brug af de 323,50 kr./årligt.  
Læs evt. mere om kontingent og medlemskab her.