dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Medlemskab

Det koster kun 330 kr. årligt (2021) at være medlem af os - det vil sige under en krone om dagen for dit medlemskab af forbundet. Derudover er der et kontingent til kredsen, som kredsen selv prissætter og som varierer alt efter hvilken kreds, man tilhører.
Nedenfor kan du læse mere om, hvad du og din forening får for pengene og hvilke tilvalgsydelser, vi også tilbyder. 

Følgende er inkluderet i kontingent:

Kurser

Medlemsrådgivning, herunder juridisk vejledning

Havebladet og "I haven med Kolonihaveforbundet"

Havepræmiering

Sikring af dine interesser

 

Følgende er tilvalgsydelser:

Billig, fælles medlemsforsikring

Foreningsservice - økonomi

Havekonsulenter

 

 


Følgende er inkluderet i kontingent


Kurser 

Det er vores ønske at klæde kolonihaveforeningernes bestyrelser på til de opgaver, som de varetager. Vi afholder kurser for at sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er klædt ordentligt på til rollen. Det er også en forsikring for dig om, at bestyrelsesarbejdet bliver udført forsvarligt. I forlængelse af kurserne udarbejder og tilbyder vi skabeloner og vejledninger, som bestyrelserne kan bruge i det daglige arbejde. 

Vi tilbyder følgende kurser:

 • Kursus i kolonihavejura
  Kurset i kolonihavejura skal give bestyrelserne en forståelse for de regler, de kommer i berøring med og arbejder indenfor i forbindelse med deres haveforeningsarbejde. 

 • Kursus for nye og fungerende vurderingsinstruktører
  Det er vigtigt, at de kolonihaver, der skal sælges, bliver vurderet korrekt og efter de gældende regler. Kurset sikrer, at vurderingsinstruktørerne i hver haveforening har viden og kompetencer til en korrekt vurdering.

 • Kursus i konflikthåndtering
  Kurset sætter fokus på den del af haveforeningernes konflikter, der ikke kan løses med jura. Kursets sigte er at give bestyrelsesmedlemmerne værktøjer til at håndtere eventuelle konflikter i haveforeningerne. 

 • Kassererkursus
  Vi udbyder et grundlæggende og derefter et praktisk kassererkursus, der klæder bestyrelsernes kasserer på til at varetage regnskab, kontering, bilag og bogføring. 

 • Kursus i revision
  Kurset sætter fokus på den interne revisors rolle og ansvar i forhold til kassereren og resten af bestyrelsen. Vi ser på, hvilke konkrete opgaver, der følger med rollen.

Medlemsrådgivning, herunder juridisk vejledning

Vi bliver ofte kontaktet af medlemmer, som ønsker svar på mange, forskellige spørgsmål. De kan eksempelvis handle om, hvorvidt man må holde høns i sin have eller om, hvad man skal gøre, hvis formanden nægter at udlevere foreningens vedtægter.

Uanset om du har spørgsmål af juridisk, havefaglig eller af en helt tredje karakter, tilstræber vi altid at hjælpe med et korrekt svar eller henvise til den, der kan hjælpe. Det vigtigste er, at du ved, at du altid kan kontakte os angående haveforeningen og kolonihavelivet.


Havebladet og facebooksiden: I haven med Kolonihaveforbundet

Fire gange årligt udkommer vores magasin, Havebladet. Bladet går i dybden med havefaglige emner, sætter fokus på årstidens flora og hjælper dig med eventuelle udfordringer i det grønne.

Derudover er Grethe, vores havekonsulent og redaktør for Havebladet, på facebooksiden: I haven med Kolonihaveforbundet. Her skriver hun om diverse udfordringer i haven, som alle kan få hjælp til. Du er velkommen til at kontakte Grethe på siden eller sende hende en mail. Du finder hendes kontaktinfo under kontakt.


Havepræmiering

Mange af vores kolonister bruger tid og energi på at skabe fantastiske haver. Vi præmierer årligt 800 kolonister for veldyrkede haver samt haver, der er indrettet særligt miljø- eller børnevenligt. Vores havebrugskonsulenter hjælper foreningerne med at udvælge de haver, der skal præmieres. 


Sikring af dine interesser

Vi er en organisation af medlemmer, der har over 100 års viden og erfaring inden for området. Vi arbejder dagligt for at sikre dine vilkår som medlem, skabe de bedste rammer for din haveforening og sikre det gode, grønne haveliv. At være i et fællesskab med 40.000 andre kolonister på landsplan betyder sikkerhed og hjælp, når du har brug for det.

Det kan for eksempel være, at din haveforening skal forhandle nye lejekontrakter med kommunen. Her står vi klar med råd og vejledning til forhandlingsprocessen. Det kan også være, at din haveforening skal kloakeres. Det er et dyrt projekt, og det kan blive dyrt for dig, hvis du skal betale, uden at vi har forhandlet billige lån eller gode vilkår. Igennem vores forhandlinger, råd og vejledning arbejder vi altså for at sikre dig og din haveforening de bedste vilkår og forhold. Læs mere her om, hvilke resultater, vi har opnået.


 

Følgende er tilvalgsydelser


 

Billig, fælles medlemsforsikring

Fordi vi er et forbund, har vi kunne forhandle os frem til billige fællesforsikringer, der ligger under den pris, du ellers ville få hos et forsikringsselskab. Når du er medlem af kolonihaveforbundet, kan du blive tilmeldt en fælles, billig medlemsforsikring igennem din haveforenings bestyrelse, hvis de stiller den til rådighed.  

Medlemsforsikringen dækker:

 • Brand
 • El-skade
 • Grundejeransvar
 • Bygningskasko
 • Indbo

Medlemsforsikringen er en samlet pakke og det er et krav, at minimum 10 haver i foreningen ønsker forsikringerne for, at de kan optages. Når der er 10 tilmeldte haver, kan det enkelte medlem løbende tilmelde sig aftalen via sin foreningsbestyrelse.

Udover medlemsforsikringen tilbyder vi også fælles foreningsforsikringer, der er rettet mod din haveforening. 


Foreningsservice - økonomi

I nogle haveforeninger har bestyrelsesarbejdet vokset sig for stort, og i nogle tilfælde er det svært at finde en kasserer, der kan varetage foreningens økonomi. I de tilfælde kan vi træde til og overtage arbejdet med økonomien, så bestyrelsen kan fokusere på andre, vigtige opgaver. 


Havekonsulenter

Vi har tilknyttet 30 højt kvalificerede havekonsulenter. De bistår vores haveforeninger på honorarbasis med kurser og rådgivning om havedyrkning. Der er tilknyttet en konsulent til hver af forbundets kredse.  

 

Tilbage til top