dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Vigtigt nyt fra Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse

Processen for juridiske henvendelser

På weekendens hovedbestyrelsesmøde (05. – 06. februar 2022) blev forbundskontorets juridiske rådgivning for medlemmer diskuteret. Der var enighed i hovedbestyrelsen om, at forbundskontorets juraafdeling mangler tilstrækkeligt kendskab til lokale forhold i deres sagsbehandling.

For at sikre en bedre sagsbehandling, hvor alle fremover får fyldestgørende svar, der tilgodeser lokale forhold, har hovedbestyrelsen truffet følgende beslutning:

Ny proces
Hvis du, som medlem, har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal du, som tidligere, rette henvendelse til din haveforeningsbestyrelse. Bestyrelsen kan sende henvendelsen videre til kredsen med deres eventuelle kommentarer, og kredsen har så mulighed for at gøre det samme, inden de sender den videre til forbundskontorets juraafdeling. Juraafdelingen vil derefter behandle henvendelsen.
Du finder alle haveforeningers kontaktinfo her. 

Hvis I, som bestyrelse, har spørgsmål eller udfordringer af juridisk karakter, skal I tilsvarende sende jeres henvendelse til kredsen, hvorefter kredsen vil sende den kommenterede henvendelse til juraafdelingen, som vil tage sig af sagen. I finder kredsene her.

Juratelefonen er lukket
Beslutningen betyder, at forbundskontoret ikke længere står for direkte, juridisk rådgivning og derfor er juratelefonen lukket for direkte sagsbehandling pr. dags dato. Vi vil dog besvare telefonen og vejlede medlemmerne i de nye retningslinjer fra mandag d. 21. februar og måneden ud.

Hjælp os med at dele dette
Vi håber, at I vil hjælpe os med at sprede nyheden, så vi kan sikre os, at så få medlemmer som muligt kontakter forbundskontoret forgæves.

Det er vores overbevisning, at dette tiltag vil sikre jer en bedre sagsbehandling fremover.
På vegne af Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse,

Preben Jacobsen