dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Regler for fysiske generalforsamlinger i forhold til corona

d. 10. maj 2021 (opdateret 10. august)

Forsamlinger - uden krav

Fra 11. juni hæves forsamlingsloftet til 100 personer indendørs og ophæves samtidig for udendørs forsamlinger. Er I en forening med maksimum 100 medlemmer, kan I altså afholde generalforsamling indendørs, uden at der er krav om mundbind og negativ coronatest/coronapas. 

Større, siddende forsamlinger - både ude og inde

De nye regler for ”siddende forsamlinger” betyder, at I nu kan være forsamlet op til 1000 personer, hvis I er inddelt i sektioner af 500 personer. Vi kan derfor se, at det er muligt for stort set alle vores haveforeninger at afholde generalforsamlinger. 

Hvis I er en større haveforening, der ønsker at afholde jeres generalforsamling udendørs, gælder de samme regler beskrevet under "krav til siddende forsamlinger" som for dem, der afholder generalforsamlingen indendørs. Se evt. første bullet i denne aftale.

Krav til lokalet

Der er nu blevet åbnet op for, at I kan bruge egne lokaler til at udøve foreningsaktiviteter såsom generalforsamlinger. Kravet er blot, at I afholder arrangementet i overensstemmelse med de særskilte regler og retningslinjer for konferencer og møder på Erhvervsministeriets område. Læs om de særskilte regler herunder.

Krav til siddende forsamlinger

Hvis I overvejer at afholde de fysiske generalforsamlinger, er der en række krav, I skal opfylde.

 • Det er ikke et krav, men en rigtig god idé at foretage deltagerregistrering med navn og kontaktinfo. Det kan være, der efterfølgende bliver behov for smittesporing
 • Der er ikke krav om mundbind
 • Det er et lovbestemt krav, at deltagere skal fremvise coronapas, hvis generalforsamlingen bliver afholdt på offentlige steder såsom en skole. Det er ikke et krav, hvis generalforsamlingen afholdes i egne lokaler. Nogle personer kan være undtaget fra kravet om coronapas og test, og man må nu gerne bede om dokumentation. Her gælder dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. stk. 2. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. 
  Da bestyrelsen er ansvarlig for generalforsamlingen, er det dem, der skal sikre, at kravet efterleves. Det er lovligt at afholde generalforsamlingen, selvom nogle medlemmer ikke har coronapas og derfor ikke kan deltage. Det er ikke lovligt at nægte medlemmer adgang, som kan fremvise negativ test/coronapas, men som ikke har meldt sig til. I må som bestyrelse derfor påregne, at der kan komme lidt flere, end dem, der har tilmeldt sig. 
 • Lokalet skal have mindst 2 m2 pr. person.
 • Deltagerne skal sidde min. 1 meter fra hinanden (undtagen hvis det er familie, der er i samme ”boble”)
 • Deltagerne skal helst sidde ned og bør have faste pladser
 • I denne situation er det lovligt i god tid at kræve tilmelding til generalforsamlingen. Det er noget, vi anbefaler, at I gør, da bestyrelsen skal have tid til at sikre arealkrav og afstandskrav
 • Når I ikke sidder ned, skal I bruge mundbind/visir og det gælder for deltagere fra og med 12 år og opefter
 • Hvis I er flere end 500 deltagere, skal I udarbejde en sundhedsplan. Se §9 her
 • I skal have fokus på ventilation
 • I skal sikre, at der er information om de almindelige coronaregler, og alle deltagere skal have adgang til håndsprit eller vand og sæbe

Kilde: Retsinformation "Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19"