dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Juridiske forhold

Herunder kan du læse mere om lov og vores forbundsvedtægt. Hvis du skal til at købe en kolonihave, er det især en god idé at kende til vurderingsreglerne. 

Love

Kolonihaveloven

Plan- og Jordkøbsloven

 

Vedtægt 

Forbundsvedtægten 

 

Vurderingsregler 

Tabel til vurdering

Vejledning til køber og sælger om vurdering

Vejledning om køb og salg af kolonihaver

Vurderingsregler