dtHome = Kolonihaveforbundet
dtRootHome = Kolonihaveforbundet

dtRoot = Kolonihaveforbundet
Ang. brev til Vibelund Haveforening i Odense

Ons. 30.06. 2021

Tirsdag d. 29. juni blev Kolonihaveforbundet gjort bekendt med et brev formuleret af et af forbundets hovedbestyrelsesmedlemmer, som også er kredsformand og formand i Vibelund Haveforening i Odense.

Brevet er blevet adresseret til etniske danskere i forbindelse med en kommende generalforsamling i en haveforening i Odense og er en opfordring til medlemmerne om at stemme på etniske danskere i forbindelse med valget. Hele brevet kan læses her.
Formanden har senere optrådt i radioen, hvor han har argumenteret for sine holdninger uden at tage afstand fra dem.

Kolonihaveforbundet vil gerne understrege, at brevets budskab og udtalelser udelukkende er udtryk for formandens egne holdninger. Kolonihaveforbundet kan på ingen måde identificere sig med brevets indhold og tager skarp afstand fra udtalelserne.

Kolonihaveforbundets arbejde er fokuseret på opbyggelsen af fællesskaber, et bredt socialt sigte og tiltrækkende haveformer for samtlige af vores 40.000 medlemmer uanset etnicitet, køn, alder eller social status.

”Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at forbundet ikke har indflydelse på valg af formænd/bestyrelser i de enkelte haveforeninger, og derfor har vi heller ingen sanktionsmuligheder. Det er derfor haveforeningen selv, der må tage stilling til, om de fortsat har tillid til deres formand”, udtaler Preben Jacobsen, Forbundsformand for Kolonihaveforbundet.